Stefan Klingens

Stefan Klingens in onlangs afgestudeerd voor de master Stadsgeografie aan de Universiteit Utrecht. Hiervoor heeft hij de bachelorstudie Sociale Geografie gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam.

In het verleden heeft Stefan de mbo-opleiding Grafisch Vormgeven gevolgd (diploma 2002) en de hbo-opleiding Communicatie (diploma 2006). Stedelijke ontwikkeling was altijd dichtbij in de werkzaamheden die hij in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

Tussen 2007 en 2010 was Stefan werkzaam als grafisch vormgever bij KuiperCompagnons in de Van Nellefabriek te Rotterdam. Bij KuiperCompagnons leverde hij bij diverse stedenbouwkundige en architectuurprojecten een grote grafische bijdrage in het presentatiemateriaal. Tijdens zijn studie Communicatie aan de Hogeschool Inholland Rotterdam liep hij stage bij (EEA) Erick van Egeraat associated architects en ontwierp Stefan de monografie ’10 Years Erick van Egeraat’. 

Daarnaast heeft Stefan in 2011 samen met Tim de Bruijn en Hernando Arrázola onder de naam Studio B Central een plan ontwikkeld voor de herontwikkeling van de Lijnbaan in Rotterdam. Uitgangspunt was om binnen de bestaande monumentenstatus toch de noodzakelijke verdichting en verlevendiging van het gebied te bewerkstelligen.

In 2013 heeft Stefan voor zijn bachelorscriptie onderzoek gedaan naar de gevolgen voor het functiegebruik van de openbare ruimte in Rotterdam door klimaatverandering en verstedelijking. Hiervoor heeft hij drie gebieden geanalyseerd waar de afgelopen jaren maatregelen zijn getroffen om extra water te kunnen bergen bij overvloedige neerslag. (Bellamyplein in Spangen, Museumpark en Zuiderpark). Deze ingrepen hebben in meer of mindere mate gevolgen gehad voor het gebruik van de openbare ruimte. In de toekomst zullen nog vaker grote maar ook juist heel fijnmazige ingrepen plaatsvinden in de openbare ruimte om de toenemende neerslag op te kunnen vangen. Belangrijk uitgangspunt blijft om de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de openbare ruimte voor omwonenden en andere gebruikers te waarborgen.