Home

Vaak wordt gedacht dat de inrichting van de ruimtelijke omgeving ons verplaatsingsgedrag kan beïnvloeden. Om de drukte op de weg terug te dringen wordt geprobeerd om wonen en werken weer dichter bij elkaar te brengen. Bovendien zorgt de nabijheid van wonen, werken en voorzieningen voor minder verplaatsingskilometers zodat we onze tijd efficiënter kunnen benutten.

In de binnenstad van Rotterdam komen al deze functies bij elkaar. Hier zijn in de afgelopen jaren tientallen woontorens gebouwd om het centrum te verdichten. Het wonen in woontorens trekt echter een specifieke doelgroep aan. Het is dan ook de vraag of de verdichting van steden door het bouwen van woontorens daadwerkelijk een oplossing is voor het terugdringen van verplaatsingskilometers, of dat er gebouwd wordt voor een doelgroep die sowieso niet graag onderweg is en voorzieningen in de buurt wil hebben.

Verplaatsingsgedrag onder woontorenbewoners wordt niet alleen bepaald door de woonlocatie. Verplaatsingsgedrag wordt ook gevormd door de leefstijl en attitudes die iemand heeft. Daarnaast speelt ook routine en het gedrag uit het verleden een rol. De invloed van deze factoren wordt in deze studie onderzocht met betrekking op de woontorenbewoners in Rotterdam.

In 2014 heb ik onderzoek gedaan naar het verplaatsingsgedrag onder woontorenbewoners. De belangrijkste bevindingen zijn op deze site te lezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van dit onderzoek? Neem dan contact met mij op.